Algemene informatie    Cursussen   Taalreizen   Inschrijven   Onze docenten    FAQ   

login

password

Waar?
Onze taaltrainingen voor particulieren worden op verschillende lokaties in heel Nederland gegeven.

Wanneer?
Talent Talen start op drie momenten in het jaar met reguliere cursussen: in het voorjaar, in de zomer en het najaar. Raadpleeg voor de precieze aanvangsdata de pagina's voorjaarscursussen, zomercursussen en najaarscursussen.

Groepslessen vinden zowel 's ochtends, 's middags als 's avonds plaats:

Ochtend Middag Avond
09.00 – 10.30 uur. 13.00 – 14.30 uur. 19.00 – 20.30 uur.
10.45 – 12.15 uur. 14.45 – 16.15 uur. 20.45 – 22.15 uur.
  16.30 – 18.00 uur.  

Naast de reguliere cursussen is er ook de mogelijkheid om op elk moment van het jaar met een nieuwe groep te beginnen, dit gebeurt zodra er genoeg cursisten op de wachtlijst zijn.

 

Groeps- en privélessen
Proeflessen
Onze procedures
Wanneer en waar
Lesrooster
Niveaubepalingen
Tarieven