Algemene informatie    Cursussen   Taalreizen   Inschrijven   Onze docenten    FAQ   

login

password

Onze procedures

Talent Talen stelt alle lesprogramma’s met zorg samen. Voor het privéonderwijs geldt daarbij dat persoonlijke wensen van de cursist invloed hebben op de opbouw van de cursus. Om een en ander zorgvuldig vast te stellen volgen we de volgende procedure:

Intakegesprek: de cursist wordt getoetst op kennis van de taal en doelstellingen worden vastgesteld.

Offerte en cursusplan: de docent formuleert een cursusplan op basis van de intake en er wordt een offerte gemaakt.

Planning cursusdata: na acceptatie van de offerte worden de lessen ingepland.

Tussentijdse evaluatie: tijdens de cursus evalueren docent en cursist regelmatig samen de vorderingen. Hierdoor is tussentijdse aanpassing van het trainingstraject mogelijk en wordt uiteindelijk een optimaal resultaat bereikt.

Eindevaluatie: een mondelinge evaluatie gevolgd door een schriftelijke evaluatie door docent en cursist.

Eindrapport en certificaat: er wordt een rapport door de docent gemaakt met daarin het bereikte niveau. De cursist krijgt een cursuscertificaat.


Groeps- en privélessen
Proeflessen
Onze procedures
Wanneer en waar
Lesrooster
Niveaubepalingen
Tarieven