Algemene informatie    Cursussen   Taalreizen   Inschrijven   Onze docenten    FAQ   

login

password

Raad van Europa
Talent Talen gebruikt voor de indeling van de lesniveaus de richtlijnen opgesteld door de Raad van Europa in het Europees Referentiekader voor taalonderwijs. Meer daarover is te lezen op de website van de Nederlandse Taalunie. Een tabel met daarin de niveaubeschrijvingen is hier te vinden.
De Europese Commissie heeft de inhoud van deze niveaus vastgesteld.

Onze cursussen zijn hierop gebaseerd.

Niveau A2 (beginners van A1 naar A2)
U kunt op een eenvoudige manier over uzelf, uw werk en uw vrienden en familie spreken. U leest korte, eenvoudige notities en boodschappen.

Niveau B2 (semi-gevorderden van A2 naar B1 - B2)
U kunt duidelijk en gedetailleerd praten en schrijven over onderwerpen die u interesseren.
U doet goed mee met een spontaan gesprek met moedertaalsprekers. U leest zonder moeite artikelen uit de kranten en begrijpt de meeste actualiteiten- en nieuwsprogramma’s op de televisie.

Niveau C2 (gevorderden van B2 naar C1 -C2)
U hebt geen enkele moeite meer met de gesproken taal en u neemt deel aan gesprekken en discussies over allerlei onderwerpen. U leest boeken en artikelen en schrijft moeiteloos.

Vanaf niveau C2 (vergevorderden)
Als u niveau C2 heeft bereikt, kunt u vanaf het vierde jaar meedoen met conversatielessen en om uw niveau te behouden: u beheerst de taal dan goed.

Groeps- en privélessen
Proeflessen
Onze procedures
Wanneer en waar
Lesrooster
Niveaubepalingen
Tarieven