Algemene informatie    Cursussen   Inschrijven   Onze docenten    FAQ   

login

password

Niveaus en niveaubepalingen

Voorafgaand aan de taaltrainingen stelt Talent Talen het kennisniveau van uw medewerkers vast. Dit is van belang omdat uw werknemers een verschillende achtergrond op taalgebied hebben. Talent Talen wil voor allen een evenwichtige cursus ontwikkelen zodat elke individuele deelnemer profijt heeft van de trainingen. De niveaubepaling is overigens ook noodzakelijk als u er de voorkeur aan geeft uw werknemers onderwijs te laten volgen binnen ons reguliere lesprogramma.

Raad van Europa
Talent Talen gebruikt voor de indeling van de lesniveaus de richtlijnen opgesteld door de Raad van Europa in het Europees Referentiekader voor taalonderwijs. Meer daarover is te lezen op de website van de Nederlandse Taalunie. Een tabel met daarin de niveaubeschrijvingen is hier te vinden.

Proefles
Als uw medewerker al kennis heeft van de taal en een groepscursus wil volgen dan adviseren wij hem of haar een proefles te volgen en in overleg met een docent het instapniveau te bepalen.

In drie jaar of sneller vloeiend een taal spreken
U doet er bij ons drie jaar over om een taal te beheersen. Iedere week volgt u lessen van anderhalf uur. Er zijn vier niveaus: beginners, semi-gevorderden, gevorderden en vergevorderden. De Europese Commissie heeft de inhoud van deze niveaus vastgesteld. Beginners bereiken na een jaar niveau A2, semi-gevorderden bereiken niveau B2, gevorderden niveau C1 en vergevorderden niveau C2.
Deze niveaus kunnen natuurlijk sneller bereikt worden als uw medewerkers intensievetaaltrainning volgen. Wij geven intensieve cursussen van 3 tot 5 uur les per dag. Houd rekening met minimaal 60 uur per niveau.

Niveau A2 (beginners van A1 naar A2)
U kunt op een eenvoudige manier over uzelf, uw werk en uw vrienden en familie spreken. U leest korte, eenvoudige notities en boodschappen.

Niveau B2 (semi-gevorderden van A2 naar B1 - B2)
U kunt duidelijk en gedetailleerd praten en schrijven over onderwerpen die u interesseren.
U doet goed mee met een spontaan gesprek met moedertaalsprekers. U leest zonder moeite artikelen uit de kranten en begrijpt de meeste actualiteiten- en nieuwsprogramma’s op de televisie.

Niveau C2 (gevorderden van B2 naar C1 -C2)
U hebt geen enkele moeite meer met de gesproken taal en u neemt deel aan gesprekken en discussies over allerlei onderwerpen. U leest boeken en artikelen en schrijft moeiteloos.

Vanaf niveau C2 (vergevorderden)
Als u niveau C2 heeft bereikt, kunt u vanaf het vierde jaar meedoen met conversatielessen en om uw niveau te behouden: u beheerst de taal dan goed.

 

Cursusmogelijkheden
Taaltrainingen op maat
Wanneer en waar
Lesrooster
Niveaus en bepalingen
Tarieven