Algemene informatie    Cursussen   Inschrijven   Onze docenten    FAQ   

login

password

Taaltrainingen op maat

Talent Talen biedt specialistische taaltrainingen voor het bedrijfsleven. Het sleutelwoord: maatwerk, zorgvuldig toegesneden op uw werknemers, de wensen van uw onderneming en de internationale gebruiken in uw vakgebied. Wij hanteren hiervoor een stappenplan waarin de koers en het doel van de training vastgesteld wordt. Dis is onze procedure:

Intakegesprek: de taaltrainer toetst de cursist op kennis van de taal op basis van persoonlijke gesprekken. Vervolgens worden de doelstellingen worden vastgesteld.

Offerte en cursusplan: de docent stelt een trajectplan op op basis van de intake. Talent Talen biedt de werkgever het geheel in een offerte aan.

Planning cursus: na acceptatie van de offerte worden de lessen ingepland.

Tussentijdse evaluatie: tijdens de cursus evalueren wij samen met de docent en de cursist regelmatig de vorderingen. Hierdoor is tussentijdse aanpassing van het trainingstraject mogelijk en wordt uiteindelijk een optimaal resultaat bereikt.

Evaluatie: er wordt een mondelinge evaluatie gevolgd door een schriftelijke evaluatieformulier door de cursist.

Eindrapport en certificaat: er wordt een rapport door de docent gemaakt met darin de bereikt niveau. De cursist krijgt een certificaat van deelname.


Cursusmogelijkheden
Taaltrainingen op maat
Wanneer en waar
Lesrooster
Niveaus en bepalingen
Tarieven