login

password

Basisgrammatica Portugees

Taalkundige Drs. Gisa Muniz heeft haar persoonlijke ervaringen als immigrant in Nederland en haar academische achtergrond aangewend om haar eigen onderwijsmethode te ontwikkelen. In 2008 wordt bij Uitgeverij Het Spectrum haar tweede boek Basisgrammatica Portugees gepubliceerd, een leerboek voor mensen die in eigen tempo de Portugese grammatica willen leren.

Deze methode is geschikt voor beginners en gevorderden. De leerstof is levendig en helder en bestaat uit theorie en opdrachten waarmee de kennis van grammatica wordt geoefend. Hiermee krijgt de leerling snel en efficiënt de grammatica onder de knie. Ook besteedt Muniz aandacht aan de verschillen tussen de taal van de Europees Portugees en het Portugees van Brazilië.

Basisgrammatica Portugees kan een steun zijn voor de methode Portugees voor Zelfstudie en is geschikt zowel voor zelfstudie als voor groepsonderwijs. Het kan gebruikt worden op taalinstituten en volksuniversiteiten. Deze methode hoort bij de PRISMA Basisgrammaticaserie van Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht.


Portugees voor zelfstudie
Basisgrammatica Portugees